Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство Державного закладу «Дніпропетровська медича академі МОЗ України» є громадським об'єднанням студентів ДЗ “ДМА МОЗУ”, що бере активну участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі, діє з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих здібностей студентів ДЗ “ДМА МОЗУ”, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в ДЗ “ДМА МОЗУ”, участі у вирішенні актуальних наукових, гуманітарних та науково-технічних проблем ДЗ “ДМА МОЗУ”, регіону та України. 

2.1. Основною метою СНТ є сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих кадрів, збереженню наукового потенціалу і створенню умов для розвитку наукової творчості молоді, інтеграції її в науково-освітній простір.

2.2. Завдання СНТ.

2.1.1. Пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи, починаючи з ранніх етапів навчання в ДЗ “ДМА МОЗУ”;

2.1.2. Формування мотивації до дослідницької роботи, сприяння оволодінню студентами науковими методами пізнання та поглибленого, творчого освоєння навчального матеріалу;

2.1.3. Виховання творчого ставлення до своєї майбутньої професії через дослідницьку діяльність, підвищення якості професійної підготовки молодих науково-педагогічних кадрів;

2.1.4. Розвиток інтересу до фундаментальних досліджень у межах основних напрямків ДЗ “ДМА МОЗУ”;

2.1.5. Науково-організаційний супровід самостійного виконання досліджень студентами;

2.1.6. Проведення внутрішніх студентських заходів різного рівня на базі НГУ та участь в організації зовнішніх;

2.1.7. Створення та реалізація ефективної системи інформування студентів про події наукового життя як всередині самого ДЗ “ДМА МОЗУ”, так і за його межами (конкурси наукових проектів, конференції, стажування, публікації на офіційному сайті за результатами досліджень тощо);

2.1.8. Відбір і рекомендація найперспективніших студентів, що займаються науково-організаційної та дослідницькою роботою, для надання заохочень;

2.1.9. Здійснення співробітництва з СНТ інших вузів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи студентів з метою впровадження передових форм і методів у свою роботу;

2.1.10. Сприяння в реалізації результатів студентської наукової творчості;

2.1.11. Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва за напрямками діяльності ДЗ “ДМА МОЗУ” в галузі науки та освіти;

2.1.12. Висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації, Інтернет; популяризація наукових досягнень молоді, з метою підняття престижу молодіжної науки.